Invitație de participare la conferințele ce urmează a fi organizate de INPPA Centrul teritorial Iași în parteneriat cu Facultatea de Drept și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza din” Iași, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Centrul pentru Inovare în Afaceri și Camera de Comerț și Industrie Iași și Institutul Ghe. Zane – Academia Română – Filiala Iași. Se acordă puncte de pregătire profesională pentru avocații participanți.

 

 Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) – Centrul teritorial Iași în parteneriat cu:

● Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza„ din Iași
● Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității Al. Ioan Cuza din Iași
● Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava
● Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași
● Centrul pentru Inovare în Afaceri și Camera de Comerț și Industrie Iași
● Institutul Ghe. Zane – Academia Română – Filiala Iași

 

Vă adresează prezenta invitație de a participa la conferințele ce urmează a fi organizate în următoarea perioadă, cu mențiunea că solicitarea de acreditare a fost analizată și aprobată în principiu în ceea ce privește acordarea de puncte de pregătire profesională pentru avocații participanți.

Așadar, în măsura interesului manifestat de dvs. pentru diverse ramuri ale dreptului sau pentru unele problematici de actualitate, vă informăm că vă puteți înscrie/participa la următoarele CONFERINȚE:

1. International Conference „Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society„ (FOSIDHUS), 3rd edition

Tema abordată: Provocările Criminalisticii în era digitală/ Forensic Challenges in the Digital Era.

Data desfășurării evenimentului: 25 mai 2024

Format: fizic/online

Această conferință este organizată de Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu I.N.P.P.A – Centrul teritorial Iași și Asociația Română a Specialiștilor în Expertizarea Accidentelor de Trafic (ARSEAT)

Conferința va fi susținută de specialiști în domeniu, atât din mediul academic, cât și din aria practicii judiciare, fiind invitați în calitate de speakeri Șeful Departamentului de amprentare al ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), experți criminaliști din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași (INEC – LIEC Iași), profesori universitari etc.

Suntem convinși că, prin participarea dumneavoastră, acest eveniment va aduce o contribuție importantă la dezvoltarea Criminalisticii, ceea ce, în esență, este una dintre premisele necesare pentru crearea unei societăți mai bune!

Pentru mai multe detalii:

https://laws.uaic.ro/ro/component/splms/event/567-international-conference-forensic-science-and-its-implications-in-the-development-of-human-society-fosidhus-3rd-edition?Itemid=563

https://laws.uaic.ro/

2. International Conference ”EU Finance, Regulation and Business EUFIRE 2024”

Data desfășurării evenimentului: 17-18 mai 2024

Format: hibrid (fizic/online)

Acest eveniment, organizat de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, face parte integrantă a proiectului Jean Monnet Center of Excellence European Financial Resilience and Regulation EUFIRE-RE, are loc cu ocazia aniversării a 25 de ani de la introducerea monedei euro.

Având în vedere că România este o țară candidată la Uniunea Monetară Europeană, conferința își propune să ofere cadrul pentru dezbaterea principalelor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și, la nivel global, să sublinieze perspectiva de reglementare pentru sectorul financiar, în special, și pentru sectorul de afaceri, în general.

Evenimentul va reuni cadre universitare, cercetători și practicieni, atât din România, cât și din străinătate, și va oferi cadrul necesar pentru dezvoltarea analizei constructive și a dialogului productiv. Participarea la sesiunile evenimentului va fi deschisă cadrelor universitare, cercetătorilor, studenților și practicienilor cu interese în dreptul UE, economie și administrație publică, să prezinte rezultatele activității lor științifice şi/sau să participe/participă la discuții.

Cei interesați vor avea ocazia să participe la o dezbatere unică cu privire la următoarele teme propuse:

● EU Accounting: Challenges of the Digital Era
● The European single currency: achievements and challenges under the current macroeconomic and geopolitical environment
● EU Financial and Administrative Regulation
● EU Taxation: theoretical and jurisprudential insights
● EU Business and Green Finance
● EU Macroeconomic Policies and Health Sector Strategies
● EU Information Systems and Technology for Business and Government

 

 Pentru mai multe detalii:

https://doctorat.feaa.uaic.ro/International/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=16&ContentTypeId=0x0104000D3F7B19D881CC46B7CE752AE6D94825

https://doctorat.feaa.uaic.ro/International/PublishingImages/Pages/default/2024-Call-for-papers-EUFIRE-Int-Conference.pdf

3. Conferința „DREPTUL AFACERILOR ÎN DINAMICA INOVĂRII” – Ediția a II-a

Data desfășurării evenimentului: 17-18 mai 2024

Tema abordată: Inflexiuni, interferențe, influențe în dreptul afacerilor

Format: Fizic – Iași – Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității „Gheorghe Asachi”, B-dul Carol nr. 11 (17 mai)/ Sala de Conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Iași, B-dul Copou nr. 27 (18 mai)

Conferința este organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Centrul pentru Inovare în Afaceri și Camera de Comerț și Industrie Iași.

Ediția de anul acesta a conferinței își propune să fie o platformă de dezbateri constructive, asupra unor probleme controversate la finalul cărora să se contureze soluții pertinente, utile și necesare.

Speakerii sunt profesori-practicieni de la universități de prestigiu din România care împreună cu dumneavoastră vor polemiza asupra unor chestiuni ce vizează dreptul societar sau dreptul civil ori, aspecte ce țin de dreptul fiscal precum și de insolvență.

Multitudinea temelor ce vor fi dezbătute de către practicieni ai dreptului, cadre universitate, doctoranzi, abordează aspecte cheie din domeniul juridic, ce vor capta interesul celor pasionați de materia dreptului societar, civil, fiscal și insolvență.

Ediția de anul acesta a conferinței își propune să fie o platformă de dialog constructiv asupra unor probleme controversate la finalul cărora să se contureze soluții pertinente, utile și necesare.

Pentru mai multe informații: https://www.dadi2024.cciasi.ro/

4. Tendințe Legislative în contextul Globalizării din cadrul Conferinței Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere organizate

Data desfășurării evenimentului: 23-26 octombrie 2024

Format: online

Această conferință este organizată sub egida Institutului Ghe. Zane – Academia Română – Filiala Iași.

Printre multitudinea temelor ce vor fi abordate în cadrul conferinței, veți putea afla informații valoroase cu privire la noutățile legislative privind politicile de combatere a concurenței neloiale la nivel național și internațional; aspecte teoretice și practice privind situațiile juridice litigioase din tematica dreptului familiei privind românii din diasporă și implicit apatrizii care domiciliază pe teritoriul României; aspecte teoretice și practice privind situațiile litigioase din aria contenciosului administrativ la nivel național; politici publice la nivel național privind ”agribusinessul etc.

De asemenea, în cadrul conferinței vor fi abordate unele aspecte teoretice și practice privind impactul digitalizării al activităților antreprenoriale la nivel național și internațional.

Cei interesați de această era digitală, care se află într-o continuă schimbare, vor avea șansa să ia cunoștință de aspectele legale de promovare a afacerilor în mediul on-line.

Nu în ultimul rând, vor fi tratate teme cu privire la mecanismele jurisdicționale privind combaterea fenomenului de corupție la nivel național și internațional.

Participarea la această conferință reprezintă o oportunitate unică pentru cei interesați de problemele actuale, de inovațiile juridice, întrucât aceasta își propune să creeze o reală platformă de dezbateri între practicieni, cadre universitare etc.

Evenimentele formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferințele sunt incluse în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Descarcă articol fișier PDF

Publicat in:
Evenimente, Stiri
Distribuie:
Array
Data ultimei actualizări: 10 mai 2024